Let's make the desert green!

OZG brengt terug leven en welvaart naar
gebieden getroffen door verwoestijning

desolate

de woestijn rukt op

Aan de noord- en zuidrand van de Sahara is een overgangszone: de Sahel. Daar kan nog iets groeien, maar op kale plekken maken de afwisselende hitte en harde regen de grond keihard. Daar kunnen zaden niet meer kiemen en kan de regen niet meer in de grond dringen. Hierdoor vergaat de rest van de vegetatie en verdwijnen ook de bomen. Daarna volgt erosie, waardoor het land nog verder degrageert...

Lees meer over verwoestijning >>

onze aanpak

De natuur redt het hier niet meer alleen. Om haar een handje te helpen werkt OZG al 10 jaar aan herbebossing met positieve impacts voor mens én milieu.

We maken afspraken met de lokale bevolking, en dan kunnen we aan de slag. Met een gespecialiseerde ploeg rijten we de grond open en creëren we halve maantjes in de harde aardkorst. Daarna betalen we een team van lokale vrouwen om net voor het regenseizoen te zaaien. De halve maantjes dienen als waterreservoirs voor de jonge boompjes, grassen en kruiden.

Lees meer over onze aanpak >>

delfino plough
forest and women economy

er is hoop!

Met deze werkwijze realiseren we een scala aan positieve impacts. De biodiversiteit vergroot in flora én fauna. Het grondwaterpeil stijgt waardoor kinderen meer tijd hebben voor school, aangezien ze niet meer ver om water moeten lopen. De gewassen worden gebruikt voor voeding, zowel voor eigen behoeften als verkoop. Dankzij de overvloed aan grassen kan vee meer grazen en wordt het vetter, waardoor ze meer opbrengen. Grassen worden ook verwerkt tot manden, matten en borstels, honing wordt geproduceerd, productie van gum kan opgestart worden, enz… Kortom: er ontstaat een jonge economie die voor welvaart zorgt.

Lees meer over de behaalde resultaten >>

LogoSDG circle
supporting the SDGs

Bouwen aan een duurzame wereld

Het gaat niet enkel om de bomen en de bossen... 

In Burkina Faso hebben we van 2007 tot 2017 met succes een duurzaam herbebossingsproject opgestart. Dat wordt nu verder gezet door een lokale organisatie terwijl wij het vanaf 2018 opstarten in een volgend land: Senegal.

Lees hier over de talrijke positieve impacts die we realiseren:

1 Verwoestijning wordt gestopt

Onze bossen vormen een groene buffer. De bomen, struiken, grassen en kruiden voorkomen erosie door wind en water en de bomen zorgen voor schaduw die de grond beschermt tegen uitdroging.

2 Beter waterbeheer

De begroeiing zorgt voor een betere infiltratie van  het regenwater in de bodem . Dit zorgt opnieuw voor meer begroeiing en betere infiltratie. Hierdoor komt er veel meer regenwater ter beschikking van de planten en is er minder noodzaak tot irrigatie. Deze irrigatie wordt dikwijls uitgevoerd met water uit fossiele lagen. Dit  water wordt op deze wijze beter gevrijwaard  als reserve voor de toekomst.

3 Meer biodiversiteit

De biodiversiteit neemt enorm toe. Zowel in flora als in fauna: mieren, termieten, vogels, de sporenschildpad (een bedreigde diersoort), konijnen, hazen, kleine knaagdieren... Zelfs de wilde kat en de hyena keren na lange tijd terug naar hun oorspronkelijk habbitat.

4 Voedsel voor iedereen

De koelere temperaturen in het bos, de verbeterde waterhuishouding en het  vruchtbaarder maken  van de bodem maken landbouw weer mogelijk. Er kan terug voldoende voedsel geproduceerd worden, wat ook de conflicten reduceert tussen landbouwers en nomaden. Daarnaast hebben de koeien genoeg gras om te grazen, zodat ze geen schade toebrengen aan de velden van de landbouwers.

5 Bloeiende micro-economie

Verbeterde land en tuinbouw laat toe om groenten, fruit en kruiden te  verkopen  op de plaatselijke markten. De inkomsten van het vee liggen hoger omdat de vleesproductie groter is. De productie van honing, gum enz. en de veredeling van bosproducten leiden tot meer gezinsbudget.

6 Betere kansen dankzij onderwijs

Dankzij de verhoogde levensstandaard kunnen moeders het schoolgeld voor hun kinderen betalen. De vicieuze cirkel wordt doorbroken: de jonge generatie kan zelf aan haar eigen toekomst bouwen.

7 Ondernemende vrouwen

Het werk op het land hangt in grote mate af van vrouwen. De vrouwen worden betaald voor de zadenmix die zij oogsten. Zij onderhouden er hun gezin mee. Dankzij deze financiële onafhankelijkheid krijgen de vrouwen een grotere stem in het kapittel. Het blijkt zelfs dat deze werkwijze invloed heeft op een daling van het aantal geboortes.

 

Overtuigd?


🌿 Laat een bos groeien!      🙋‍♂️ Word vrijwilliger!

 

Wij bouwen mee aan de "Great Green Wall"

Behalve de ontelbare bewuste burgers die ons een warm hart toedragen, danken wij ons succes ook aan de vele bedrijven en organisaties die ons steunen met een gift. Hieronder vind je een greep uit onze donateurs. Staat uw bedrijf er nog niet bij? Contacteer ons dan even (info@ozg.be).