Situering

De Sahara

De Sahara is de grootste zandwoestijn ter wereld, ongeveer zo groot als China. Dat is niet altijd zo geweest: ooit bestond het gebied grotendeels uit vruchtbare savanne. Maar sinds de laatste ijstijd verwoestijnden deze gebieden door klimaatverandering, totdat de omvang bereikt werd die we nu kennen.

De Sahel

Die verwoestijning staat niet stil. Er zijn overgangsgebieden zoals de Sahel ten zuiden van de Sahara: een strook van 5400 km lang en tot 1000 km breed. Daar is nog wat vegetatie mogelijk, maar het is een erg kwetsbare regio. De voorbije millennia is ze geteisterd door verschillende mega-droogtes. Er was bijvoorbeeld een eeuwenlange droogte tussen 1450 en 1700, en recenter ook veel lange droogtes sinds de jaren 1960. Deze werden wellicht versterkt door de steeds sneller wordende klimaatverstoring, die door de mens veroorzaakt wordt.

Verwoestijning

Lange droogtes (periodes zonder noemenswaardige regenval) zijn desastreus voor de mens, de dieren en de vegetatie. Dieren verlaten het gebied, vegetatie verdwijnt, de grond verhardt door hitte en harde regenval, en de omgeving blijft desolaat achter. Regen kan niet meer binnendringen in de harde aardkorst, en het gebied kan zich niet herstellen voordat de volgende droogteperiode er aan komt.

De bevolking

Ondanks de onherbergzame omstandigheden wonen er veel mensen in de Sahel, zelfs in de Sahara. Het is voor hen elke dag een opgave om te zorgen voor hun familie. Om op een duurzame wijze een blijvende, positieve verandering te realiseren, is het dan ook erg belangrijk om de lokale bevolking te betrekken bij een oplossing. Lees meer over hoe we dit doen.