Op de kaart

Deze kaarten tonen waar OZG sinds 2009 aan herbebossing heeft gedaan. Deze zijn deels gefinancierd door donaties van particulieren en bedrijven en deels door bestellingen van klanten die bos financieren. In risicoregio's (landdegradatie en landvlucht) is de doelstelling om positieve impacts te creëren door in de eerste plaats te investeren in sociologisch en ecologisch kapitaal (Land Degradation Neutrality (UN LDN-program)). 

Lees hier meer over hoe we deze bossen realiseren. Wil je die groene zones mee helpen uitbreiden? Klik dan hier!

Senegal

Met de expertise die we hebben opgebouwd en uitgewerkt in Burkina Faso willen we in andere landen, waar eveneens verwoestijning door klimaatverstoring zich manifesteert, opnieuw pionieren. Sinds januari 2018 zijn de voorbereidingen gestart in Senegal, en in 2019 worden de eerste hectares aangelegd op de twee aangeduide plaatsen. De band die je doorheen het land ziet trekken geeft aan wat het plan voor de Grote Groene Muur is, een project van de Afrikaanse Unie, ondersteund door de UNCCD.  

Burkina Faso

Burkina Faso is het eerste land waar OZG actief is geweest, en dit van september 2009 tot april 2018. In deze periode hebben we 10.000ha nieuw bos aangelegd, het concept Bomen Die Tellen uitgewerkt en op punt gesteld (Zie ook: "A Better World", een boek uitgegeven in september 2018 door Tudor Rose in opdracht van UNCCD).