De woestijn wordt groen 2015

Het regenseizoen is goed van start gegaan in juni 2015 in het noorden van Burkina Faso. Naast de miljoenen bomen die ingezaaid zijn door de vrouwen van de lokale dorpen, groeien ook de grassen (voor het vee) en kruiden (voor de mensen) snel dankzij de waterreservoirs (half-maantjes) die we geploegd hebben in de karde aardkorst.

The rainy season has started very well in June 2015 in the North of Burkina Faso. Besides millions of trees sown by women of local villages, grasses (for cattle) and herbs (for human consumption) are also growing very quickly thanks to the water reservoirs (half moons) that we created in the hard earth crust.