Pleiten voor duurzame ontwikkeling

Bossen aanleggen is één zaak,
zorgen voor welvaart een ander...

OZG is geen milieuorganisatie, noch zijn we een klassieke ontwikkelingsorganisatie. Wij leggen agrobossen aan om de condities van het ondernemen voor te bereiden en dit op een sociaal en ecologisch verantwoorde manier, welke niet onderhandelbare voorwaarden zijn.

Hedendaagse jongeren die wonen en werken in Sub-Sahara willen vandaag meer dan louter landbouw bedrijven om te overleven. Welvaartsoverdracht is dan ook key om een regio duurzaam te transformeren naar een moderne samenleving van de 21ste eeuw. En laat Afrika alle troeven hebben om dit te realiseren.

Bossen (met cashcrops) zijn voor OZG het middel om tot welvaartsoverdracht te komen. Tegelijkertijd zorgen agrobossen voor een verbetering van de biodiversiteit, een betere waterhuishouding, captatie van CO2 en stoppen bomen de verwoestijning door het terug vruchtbaar maken van de bodem.
Dankzij bossen is er ook geen honger meer, stijgt het inkomen per capita, kunnen kinderen naar school gaan en zijn vrouwen financieel onafhankelijker. Door de nieuwe opportuniteiten die we met bos creëeren, keren mensen terug naar hun dorpen en voorkomen we migraties. 

Op het Forum van Dakar (23-26 april 2019) heeft de voorzitter van OZG Werner Sels gepleit voor duurzame lokale ontwikkeling met aandacht voor de toekomstperspectieven van komende generaties in Sub-Sahara regio.