Rendement voor de lokale bevolking

OZG realiseert belangrijke rendementen voor de lokale bevokling in droogtegebieden dankzij haar herbebossingsprojecten. Zelfs in het droge seizoen zorgen de nieuwe bossen voor jobs zodat mensen in hun zelfbehoud kunnen voorzien. Voor de eerste keer in decennia kunnen dorpelingen terug sparen om te betalen voor scholing voor hun kinderen en voor gezondheidszorg.